Womania Marathi Song Lyrics in Marathi-Video Palace

Womania Marathi Song Lyrics

Womania Marathi Song Lyrics is marathi song by video palaceWomania Marathi Song Lyrics are written by Ashwini Shende.

Womania Marathi Song Lyrics in Marathi-Video Palace

हसताना येते जसे
डोळ्यामध्ये पाणी 
तशी वाजतात सये
तुझी माझी गाणी
हसताना येते जसे
डोळ्यामध्ये पाणी 
तशी वाजतात सये
तुझी माझी गाणी
लांबूनच दरवळ
तशी आहे यारी
हात धरू चल होऊ
जगामध्ये भारी
कात टाकूनिया चल
जरा मिरवुया
ओ ओ ओ वुमनिया…..
वुमनिया….हा वुमनिया…
ओ ओ ओ वुमनिया…..
वुमनिया….हा वुमनिया…
[संगीत]..
बोलायचे आहे खूप
साठलेली साय
अबोल्याला येई बघ
घुंगराची लय
बोलायचे आहे खूप
साठलेली साय
अबोल्याला येई बघ
घुंगराची लय
हातामध्ये हात दे गं
कळेलच सारे 
तुझ्या पावसाने माझे
फुलोत पिसारे
मनाच्या मातीचा लागे
गंध पसराया
ओ ओ ओ वुमनिया…..
वुमनिया….हा वुमनिया…
ओ ओ ओ वुमनिया…..
वुमनिया….हा वुमनिया…
[संगीत]..
We Don’t want Gossip
No no we don’t want to crib
Come on lets have a ride 
Where hearts will meet
We Don’t want Gossip
No no we don’t want to crib
Come on lets have a ride 
Where hearts will meet
पुरे झालं गॉसिप
पुरे झाल्या गप्पा
अपडेट करूया चल
इमोशन्सचा कप्पा
पुरे झालं गॉसिप
पुरे झाल्या गप्पा
अपडेट करूया चल
इमोशन्सचा कप्पा
तुझी तू माझी मी
असं नको राणी,
बोलूया न खरं खरं
नको उणीदुणी
बाईपण माझे तुझे
पुन्हा गिरवूया…. 
ओ ओ ओ वुमनिया…..
वुमनिया….हा वुमनिया…
ओ ओ ओ वुमनिया…..
वुमनिया….हा वुमनिया…
ओ ओ ओ वुमनिया…..
वुमनिया….हा वुमनिया…
ओ ओ ओ वुमनिया…..
वुमनिया….हा वुमनिया…
Audio Credit :
Singers Vaishali Samant, Yogita Chitale, Amruta Natu, Yogita Godbole, Neha Rajpal, Akshata Sawant, Ashwini Shende
Lyricist Ashwini Shende
Composer Yogita Chitale
Video Credit :
Music on Video Palace
Recorded at Buss In Studio, Vile Parle
Publicity Stills P16 Studios LLP
Making P16 Studios LLP
Camera Team Shubham Ghanekar
Editor Jageshwar Dhoble

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *