Machali Lyrics in Marathi and English-Marathi Koli Geet 2021

Machali Lyrics

Machali Lyrics is a Marathi Koli Geet by Shravani Solaskar. Machali Lyrics song is bought to you by team 7 plus aart Academy.

Credit :

Team 7 plus aart Academy

Shravani Solaskar

Machali Lyrics in Marathi -Marathi Koli Geet

तुझा चारा ती खाणार नाय

तुझ्या जाळयात फसणार नाय

हे तुझा चारा ती खाणार नाय

तुझ्या जाळयात फसणार नाय

हि मछली आहे मोठी

अग बया मग

याची जाळी हाये छोटी

[संगीत]..

याला दाढी भी फुटलेली नाय

याला मिशी भी फुटलेली नाय

याला दाढी भी फुटलेली नाय

याला मिशी भी फुटलेली नाय

ती कात्री लय मोठी

लईच मोठी दिसतीय राव

याची केस लय छोटी

Machali Lyrics in English-Marathi Koli Geet

Tujhya charaa ti khanar nay

Tujhya jalyat fasanar nay

He Tujhya charaa ti khanar nay

Tujhya jalyat fasanar nay

Hi machali aahe mothi

Ag baya mg

Yachi jali haye choti

[Music]..

Yala dadhi bhi futaleli nay

Yala mishi bhi futaleli nay 

Yala dadhi bhi futaleli nay

Yala mishi bhi futaleli nay 

Ti katri lay mothi

Layich mothi disatiy rao

Yachi kes lay chhoti

 

तुम्हाला हि गाणी आवडू शकतात

आरमुट्या By विनायक माली 

अंगार भंगार नाय र

नवीन व जुन्या गाण्यांचे बोल मराठी व इंग्रजी मध्ये वाचण्यासाठी उत्कृष्ट ठिकाण घेऊन आलोय. त्याच बरोबर मराठी उखाणे सुद्धा आम्ही ह्या वेबसाईट वर अपलोड करत असतो. नवीन उखाण्यांसाठी तुम्ही ह्या [marathiganelyrics.com] वेबसाईट वर येऊन भेट देऊ शकता.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *