LIAR Lyrics Marathi and English-Ashutosh Pradhan, Tips Marathi

LIAR Lyrics Marathi

LIAR Lyrics Marathi song brought to you by Tips Marathi. LIAR Lyrics song is sung by Ashutosh Pradhan. LIAR Lyrics Marathi are written by OG Sunny G.

LIAR Lyrics in Marathi-Ashutosh Pradhan, Tips Marathi

लायर मला वाटला न्हवता पण तू होती लायर

माझी लाइफस्टाइल झाली डिफरेन्ट नाव एम हायर

माझे जवळ पास पण येऊ नको मी फायर फायर फायर

लायर मला वाटला न्हवता पण तू होती लायर

माझी लाइफस्टाइल झाली डिफरेन्ट नाव एम हायर

माझे जवळ पास पण येऊ नको मी फायर फायर फायर

वेडा केलीस दिल तोडून गेलीस

सोडून गेलीस मुह मोडून गेलीस

एव्हरीथिंग वॉज ल ल लाय

केला मिनी काय काय काय

ड्रीम्स आपले मोठे पण तू सोबत नाय

शोभत नाय तुला हे सगळ शोभत नाय

शोधत हाय कधी पासून दिल शोधत हाय

तुझ्या सारखी मला भेटाची नाय

तुझ्या सारखी मला हवी पण नाय

प्रेमाची घाई मला थोडी पण नाय

प्रेम करणारे माझे सोबतच हाय

तुला जर वाटे माझी चुकी हाय

 

त्यात मराणी माझी चुकी नाय

तुला जर वाटे माझी चुकी हाय

त्यात गराणी तुझी चुकी हाय

लायर मला वाटला न्हवता पण तू होती लायर

माझी लाइफस्टाइल झाली डिफरेन्ट नाव एम हायर

माझे जवळ पास पण येऊ नको मी फायर फायर फायर फायर

 

 

लायर मला वाटला न्हवता पण तू होती लायर

 

माझी लाइफस्टाइल झाली डिफरेन्ट नाव एम हायर

 

माझे जवळ पास पण येऊ नको मी फायर फायर फायर फायर

सोबत नाय गरज नाय

आता मला काही फरक नाय

करायचा काय एकटा हाय

कोना सोबत माझी जमत नाय

कोना समोर आता रडत नाय

फेक काही मला आवडत नाय

फेक लोकां सोबत फिरत नाय

मी काय भी करू तुला करायचा काय

खूप काही मला करायचा हाय

खूप काही मला बघायचा हाय

रियल टॉक नो फेक रियल मनी वन टेक

समझुन ही लाईफ मला जगायचा हाय

तुझ्या सॉरी ची भी गरज नाय

तू असो की नसो मी सरस हाय

लिविंग माय लाईफ चेसिंग माय ड्रीम्स

मी जे भी बोलू तुला करायचा काय

 

तुला जर वाटे माझी चुकी हाय

त्यात मराणी माझी चुकी नाय

तुला जर वाटे माझी चुकी हाय

त्यात गराणी तुझी चुकी हाय

लायर मला वाटला न्हवता पण तू होती लायर

माझी लाइफस्टाइल झाली डिफरेन्ट नाव एम हायर

माझे जवळ पास पण येऊ नको मी फायर फायर फायर

लायर मला वाटला न्हवता पण तू होती लायर

माझी लाइफस्टाइल झाली डिफरेन्ट नाव एम हायर

 

माझे जवळ पास पण येऊ नको मी फायर फायर फायर

Also Read : अंगार भंगार नाय र 

Also Read : तू ग अलवार साजणी 

Also Read : माझा होशील का-तुजविण मीही अपुरी 

LIAR Lyrics in English-Ashutosh Pradhan, Tips Marathi

Liar lyrics Marathi, liar lyrics in marathi, Liar lyrics in English, Liar lyrics marathi, Liar song lyrics Marathi, Liar song lyrics in Marathi, Liar lyrics marathi

Also Read : अंगार भंगार नाय र 

Also Read : तू ग अलवार साजणी 

Also Read : माझा होशील का-तुजविण मीही अपुरी 

Audio Credit :
Singer Ashutosh Pradhan
Rapper OG Sunny G
Lyrics OG Sunny G
Composition Rajneesh Patel
Arranger Dhruvan Moorthy
Mix-master Dhruvan Moorthy
Video Credit :
Starring Ashutosh Pradhan, OG Sunny G, Sayali Shetty
Video by Dropout
Directed by Shubham Dolas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *