Kanun Kayda Lyrics in Marathi and English-Milind Shinde

Kanun Kayda Lyrics

Kanun Kayda Lyrics is a Marathi Bhim geet by Milind Shinde. Kanun Kayda Lyrics are written by Pranad Shinde.

भीम गीत SPECIAL

Credit :
Label Milind Shinde
Singer Milind Shinde
Lyrics Pranad Shinde
Music GAURAV RUPAWATE AND BALA KHAIRE

Kanun Kayda Lyrics in Marathi-Milind Shinde

कानून कायदा लिहून फायदा

कानून कायदा लिहून फायदा

देशाचा केलाय र, बहुजनांचा केलाय र

मग जय भीम बोलाया तुमच्यातला

का माणूस मेलाय र

मग जय भीम बोलाया तुमच्यातला

का माणूस मेलाय र

जय भीम बोलाया तुमच्यातला

का माणूस मेलाय र

जय भीम बोलाया तुमच्यातला

का माणूस मेलाय र

[संगीत]..

सर्व सवलतीच्या खुशाल घेता, मुलाबाळांना शिक्षण देता

आरक्षणाचं लोणी खाता, गुण भलत्याच का रे गाता

सर्व सवलतीच्या खुशाल घेता, मुलाबाळांना शिक्षण देता

आरक्षणाचं लोणी खाता, गुण भलत्याच का रे गाता

असा कसा र मेंदू र तुमचा, वायाला गेलाय र

असा कसा र मेंदू र तुमचा, वायाला गेलाय र

वायाला गेलाय र

मग जय भीम बोलाया तुमच्यातला

का माणूस मेलाय र

मग जय भीम बोलाया तुमच्यातला

का माणूस मेलाय र

जय भीम बोलाया तुमच्यातला

का माणूस मेलाय र

जय भीम बोलाया तुमच्यातला

का माणूस मेलाय र

[संगीत]..

तुमच्या डोक्यात जातीचा किडा

त्याच किड्याची तुम्हाला पीडा

उगा उगविता तुम्ही सोडा

बिन कामाचा तुमचा तिडा

तुमच्या डोक्यात जातीचा किडा

त्याच किड्याची तुम्हाला पीडा

उगा उगविता तुम्ही सोडा

बिन कामाचा तुमचा तिडा

उगाच वाद उगाच गोध, डोक्याला झालाय र

उगाच वाद उगाच गोध, डोक्याला झालाय र

नुसता डोक्याला झालाय र

मग जय भीम बोलाया तुमच्यातला

का माणूस मेलाय र

मग जय भीम बोलाया तुमच्यातला

का माणूस मेलाय र

जय भीम बोलाया तुमच्यातला

का माणूस मेलाय र

जय भीम बोलाया तुमच्यातला

का माणूस मेलाय र

[संगीत]..

घ्यार समजून भीमाला आता

एकतेचा हा जोडा जथा

करा विचार तुम्ही स्वतः

चला भीमाच्या पाऊल पथा

घ्यार समजून भीमाला आता

एकतेचा हा जोडा जथा

करा विचार तुम्ही स्वतः

चला भीमाच्या पाऊल पथा

विजय विराज आणि स्वराज

सांगाया आलाय र

विजय विराज आणि स्वराज

सांगाया आलाय र

खरा सांगाया आलाय र

मग जय भीम बोलाया तुमच्यातला

का माणूस मेलाय र

मग जय भीम बोलाया तुमच्यातला

का माणूस मेलाय र

जय भीम बोलाया तुमच्यातला

का माणूस मेलाय र

जय भीम बोलाया तुमच्यातला

का माणूस मेलाय र

कानून कायदा लिहून फायदा

कानून कायदा लिहून फायदा

देशाचा केलाय र, बहुजनांचा केलाय र

मग जय भीम बोलाया तुमच्यातला

का माणूस मेलाय र

मग जय भीम बोलाया तुमच्यातला

का माणूस मेलाय र

जय भीम बोलाया तुमच्यातला

का माणूस मेलाय र

जय भीम बोलाया तुमच्यातला

का माणूस मेलाय र

जय भीम बोलाया तुमच्यातला

का माणूस मेलाय र

जय भीम बोलाया तुमच्यातला

का माणूस मेलाय र

भीम गीत SPECIAL

Kanun Kayda Lyrics in English-Milind Shinde

Kanun Kayda lihun fayda

Kanun Kayda lihun fayda

Deshacha kelay r, bahujanancha kelay r

Mg jay bhim bolaya tumachyatala 

Ka manus melay r

Mg jay bhim bolaya tumachyatala 

Ka manus melay r

jay bhim bolaya tumachyatala 

Ka manus melay r

jay bhim bolaya tumachyatala 

Ka manus melay r

[Music]..

Sarva savalatichya khushal gheta, mulabalanna shikshan deta

Aarkshanacha loni khata, gun bhalatyach ka re gata

Sarva savalatichya khushal gheta, mulabalanna shikshan deta

Aarkshanacha loni khata, gun bhalatyach ka re gata

Asa kasa r mendu r tumacha, vayala gelay r

Asa kasa r mendu r tumacha, vayala gelay r

vayala gelay r

Mg jay bhim bolaya tumachyatala 

Ka manus melay r

Mg jay bhim bolaya tumachyatala 

Ka manus melay r

jay bhim bolaya tumachyatala 

Ka manus melay r

jay bhim bolaya tumachyatala 

Ka manus melay r

[Music]..

Tumachya dokyat jaticha kida

Tyach kidyachi tumhala pida

Uga ugavita tumhi soda

Bin kamacha tumacha tida

Tumachya dokyat jaticha kida

Tyach kidyachi tumhala pida

Uga ugavita tumhi soda

Bin kamacha tumacha tida

Ugach vad ugach godh, dokyala jhalay r

Ugach vad ugach godh, dokyala jhalay r

Nusata dokyala jhalay r

Mg jay bhim bolaya tumachyatala 

Ka manus melay r

Mg jay bhim bolaya tumachyatala 

Ka manus melay r

jay bhim bolaya tumachyatala 

Ka manus melay r

jay bhim bolaya tumachyatala 

Ka manus melay r

[Music]..

Ghyar samajun bhimala aata

Ekatecha ha joda jatha

Kara vichar tumhi swata

Chala bhimachya pavul patha

Ghyar samajun bhimala aata

Ekatecha ha joda jatha

Kara vichar tumhi swata

Chala bhimachya pavul patha

Vijay viraj aani swaraj

Sangaya aalay r

Vijay viraj aani swaraj

Sangaya aalay r

Khara Sangaya aalay r

Mg jay bhim bolaya tumachyatala 

Ka manus melay r

Mg jay bhim bolaya tumachyatala 

Ka manus melay r

jay bhim bolaya tumachyatala 

Ka manus melay r

jay bhim bolaya tumachyatala 

Ka manus melay r

Kanun Kayda lihun fayda

Kanun Kayda lihun fayda

Deshacha kelay r, bahujanancha kelay r

Mg jay bhim bolaya tumachyatala 

Ka manus melay r

Mg jay bhim bolaya tumachyatala 

Ka manus melay r

jay bhim bolaya tumachyatala 

Ka manus melay r

jay bhim bolaya tumachyatala 

Ka manus melay r

jay bhim bolaya tumachyatala 

Ka manus melay r

jay bhim bolaya tumachyatala 

Ka manus melay r

तुम्हाला हि गाणी आवडू शकतात

आरमुट्या By विनायक माली 

अंगार भंगार नाय र

नवीन व जुन्या गाण्यांचे बोल मराठी व इंग्रजी मध्ये वाचण्यासाठी उत्कृष्ट ठिकाण घेऊन आलोय. त्याच बरोबर मराठी उखाणे सुद्धा आम्ही ह्या वेबसाईट वर अपलोड करत असतो. नवीन उखाण्यांसाठी तुम्ही ह्या [marathiganelyrics.com] वेबसाईट वर येऊन भेट देऊ शकता.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *