Daivat Chatrapati lyrics in Marathi and English- Sumeet Music,Shiv Jayanti Special 2021

Daivat Chatrapati lyrics

Daivat Chatrapati lyrics is a shiv jayanti special Marathi song by Sumeet Music . Daivat Chatrapati lyrics are written by Sharad Kasbe.

Shivaji Jayanati Special

Credit ;
Singer Vishal Chavan
Lyrics Sharad Kasbe
Music Sajan Vishal

Daivat Chatrapati lyrics in Marathi – Sumeet Music

शिवनेरीवर शिवबा जन्मला
शिवनेरीवर शिवबा जन्मला
राज्यांचा अधिपती 
साऱ्या राज्यांचा अधिपती
दैवत छत्रपती न आमचं दैवत छत्रपती
दैवत छत्रपती न आमचं दैवत छत्रपती
शिवबाचे मावळे आम्हाला नाही कुणाची भिती
शिवबाचे मावळे आम्हाला नाही कुणाची भिती
जय जय भवानी जय जय शिवाजी 
जय जय भवानी जय जय शिवाजी  
स्वराज्य स्थापण्यासाठी 
त्यानं केल्या एक हो जाती
स्वराज्य स्थापण्यासाठी 
त्यानं केल्या एक हो जाती 
घेऊन भगवा तो हाती 
हा हा हा हा 
घेऊन भगवा तो हाती
सुराज्य घडविण्यासाठी
सुराज्य घडविण्यासाठी
आई शिवाई आई जिजाई 
आई शिवाई आई जिजाई 
आशिर्वाद हो पाठी
आहे आशिर्वाद हो पाठी
दैवत छत्रपती न आमचं दैवत छत्रपती
दैवत छत्रपती न आमचं दैवत छत्रपती
शिवबाचे मावळे आम्हाला नाही कुणाची भिती
शिवबाचे मावळे आम्हाला नाही कुणाची भिती
जय जय भवानी जय जय शिवाजी 
जय जय भवानी जय जय शिवाजी  
दिल्लीचा तख्त हलविला
घेऊनि मावळे संगतीला
दिल्लीचा तख्त हलविला
घेऊनि मावळे संगतीला
उभा खान टराटरा फाडला 
हा हा हा हा 
उभा खान टराटरा फाडला 
सारे भीत होते वाघाला 
सारे भीत होते वाघाला 
जुन्नरच्या वाघाला धराया
जुन्नरच्या वाघाला धराया
आले गेले असे किती 
अहो आले गेले असे किती 
दैवत छत्रपती न आमचं दैवत छत्रपती
दैवत छत्रपती न आमचं दैवत छत्रपती
शिवबाचे मावळे आम्हाला नाही कुणाची भिती
शिवबाचे मावळे आम्हाला नाही कुणाची भिती
जय जय भवानी जय जय शिवाजी 
जय जय भवानी जय जय शिवाजी   
होते शूर बाजी तानाजी  
काय सांगू त्यांची शिवभक्ती 
होते शूर बाजी तानाजी  
काय सांगू त्यांची शिवभक्ती 
नाव घेता संता धनाजी 
हा हा हा हा 
नाव घेता संता धनाजी 
घोड दुष्मनाचं मागं पळती
घोड दुष्मनाचं मागं पळती
शारदाची लेखणी शोभती 
शारदाची लेखणी शोभती 
शिवबाची आरती 
विशाल शिवबाची आरती 
दैवत छत्रपती न आमचं दैवत छत्रपती
दैवत छत्रपती न आमचं दैवत छत्रपती
शिवबाचे मावळे आम्हाला नाही कुणाची भिती
शिवबाचे मावळे आम्हाला नाही कुणाची भिती
जय जय भवानी जय जय शिवाजी 
जय जय भवानी जय जय शिवाजी
शिवनेरीवर शिवबा जन्मला
शिवनेरीवर शिवबा जन्मला
राज्यांचा अधिपती 
साऱ्या राज्यांचा अधिपती
दैवत छत्रपती न आमचं दैवत छत्रपती
दैवत छत्रपती न आमचं दैवत छत्रपती
शिवबाचे मावळे आम्हाला नाही कुणाची भिती
शिवबाचे मावळे आम्हाला नाही कुणाची भिती
जय जय भवानी जय जय शिवाजी 
जय जय भवानी जय जय शिवाजी  
जय जय भवानी जय जय शिवाजी 
जय जय भवानी जय जय शिवाजी

Daivat Chatrapati lyrics in English – Sumeet Music

शिवनेरीवर शिवबा जन्मला
शिवनेरीवर शिवबा जन्मला
राज्यांचा अधिपती 
साऱ्या राज्यांचा अधिपती
दैवत छत्रपती न आमचं दैवत छत्रपती
दैवत छत्रपती न आमचं दैवत छत्रपती
शिवबाचे मावळे आम्हाला नाही कुणाची भिती
शिवबाचे मावळे आम्हाला नाही कुणाची भिती
जय जय भवानी जय जय शिवाजी 
जय जय भवानी जय जय शिवाजी  
स्वराज्य स्थापण्यासाठी 
त्यानं केल्या एक हो जाती
स्वराज्य स्थापण्यासाठी 
त्यानं केल्या एक हो जाती 
घेऊन भगवा तो हाती 
हा हा हा हा 
घेऊन भगवा तो हाती
सुराज्य घडविण्यासाठी
सुराज्य घडविण्यासाठी
आई शिवाई आई जिजाई 
आई शिवाई आई जिजाई 
आशिर्वाद हो पाठी
आहे आशिर्वाद हो पाठी
दैवत छत्रपती न आमचं दैवत छत्रपती
दैवत छत्रपती न आमचं दैवत छत्रपती
शिवबाचे मावळे आम्हाला नाही कुणाची भिती
शिवबाचे मावळे आम्हाला नाही कुणाची भिती
जय जय भवानी जय जय शिवाजी 
जय जय भवानी जय जय शिवाजी  
दिल्लीचा तख्त हलविला
घेऊनि मावळे संगतीला
दिल्लीचा तख्त हलविला
घेऊनि मावळे संगतीला
उभा खान टराटरा फाडला 
हा हा हा हा 
उभा खान टराटरा फाडला 
सारे भीत होते वाघाला 
सारे भीत होते वाघाला 
जुन्नरच्या वाघाला धराया
जुन्नरच्या वाघाला धराया
आले गेले असे किती 
अहो आले गेले असे किती 
दैवत छत्रपती न आमचं दैवत छत्रपती
दैवत छत्रपती न आमचं दैवत छत्रपती
शिवबाचे मावळे आम्हाला नाही कुणाची भिती
शिवबाचे मावळे आम्हाला नाही कुणाची भिती
जय जय भवानी जय जय शिवाजी 
जय जय भवानी जय जय शिवाजी   
होते शूर बाजी तानाजी  
काय सांगू त्यांची शिवभक्ती 
होते शूर बाजी तानाजी  
काय सांगू त्यांची शिवभक्ती 
नाव घेता संता धनाजी 
हा हा हा हा 
नाव घेता संता धनाजी 
घोड दुष्मनाचं मागं पळती
घोड दुष्मनाचं मागं पळती
शारदाची लेखणी शोभती 
शारदाची लेखणी शोभती 
शिवबाची आरती 
विशाल शिवबाची आरती 
दैवत छत्रपती न आमचं दैवत छत्रपती
दैवत छत्रपती न आमचं दैवत छत्रपती
शिवबाचे मावळे आम्हाला नाही कुणाची भिती
शिवबाचे मावळे आम्हाला नाही कुणाची भिती
जय जय भवानी जय जय शिवाजी 
जय जय भवानी जय जय शिवाजी
शिवनेरीवर शिवबा जन्मला
शिवनेरीवर शिवबा जन्मला
राज्यांचा अधिपती 
साऱ्या राज्यांचा अधिपती
दैवत छत्रपती न आमचं दैवत छत्रपती
दैवत छत्रपती न आमचं दैवत छत्रपती
शिवबाचे मावळे आम्हाला नाही कुणाची भिती
शिवबाचे मावळे आम्हाला नाही कुणाची भिती
जय जय भवानी जय जय शिवाजी 
जय जय भवानी जय जय शिवाजी  
जय जय भवानी जय जय शिवाजी 
जय जय भवानी जय जय शिवाजी

तुम्हाला हि गाणी आवडू शकतात

आरमुट्या By विनायक माली 

अंगार भंगार नाय र

नवीन व जुन्या गाण्यांचे बोल मराठी व इंग्रजी मध्ये वाचण्यासाठी उत्कृष्ट ठिकाण घेऊन आलोय. त्याच बरोबर मराठी उखाणे सुद्धा आम्ही ह्या वेबसाईट वर अपलोड करत असतो. नवीन उखाण्यांसाठी तुम्ही ह्या [marathiganelyrics.com] वेबसाईट वर येऊन भेट देऊ शकता.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *