Dadyale Pirem Vayana Lyrics in Marathi- Sachin kumavat, Ahirani khandeshi song,

Dadyale Pirem Vayana Lyrics

Dadyale Pirem Vayana Lyrics this song is sung by Sachin KumavatDadyale Pirem Vayana Lyrics are written by Sachin KumavatDadyale Pirem Vayana Lyrics is a ahirani khandeshi song.

Also Read :अहिराणी खान्देशी गाणे 

Dadyale Pirem Vayana Lyrics in Marathi- Sachin kumavat, Ahirani khandeshi song

मना दाद्याले पिरेम

व्हयना ये बय

हाऊ घडी घडी कपडा

बद्लाये बय

मना दाद्याले पिरेम

व्हयना ये बय

तिना गल्ली मा चकरा

मारया बय

ना काममा चित्त ना घराम चित्त

हाऊ तिनासाठी येडा

व्हयना ये बय

मना दाद्याले पिरेम

व्हयना ये बय

हाऊ घडी घडी कपडा

बद्लाये बय

मना दाद्याले पिरेम

व्हयना ये बय

तिना गल्ली मा चकरा

मारया बय

[संगीत]..

सकाळ सकाळ माह्या दाद्यानी लव्ह व्हय

उणी पाणी भराले हापशी वर

पाणी भरता भरता व्हयिनी अशी नजरा नजर

ह्या नजर ना परिणाम व्हईना त्यांना डोकावर

अरे हा दाद्या चगला त नही रे

अरे आबा

मना दाद्याले पिरेम

व्हयना ये बय

हाऊ घडी घडी कपडा

बद्लाये बय

मना दाद्याले पिरेम

व्हयना ये बय

तिना गल्ली मा चकरा

मारया बय

[संगीत]..

दुपार ना टाईम ले

दाद्यानी लव्हर

गयी धुणं धुवाले नदीवर

तिले देखींसन दाद्या

तिना मागे गया

सायीकलवर..

येच्या काय गोळ्या गिल्या संपल्या बापाव

ओ तात्या

मना दाद्याले पिरेम

व्हयना ये बय

हाऊ घडी घडी कपडा

बद्लाये बय

मना दाद्याले पिरेम

व्हयना ये बय

तिना गल्ली मा चकरा

मारया बय

[संगीत]..

जस काही नवलपणी

यालेच व्हईना स प्यार

कान कोपरामा घुशी घुशी

नुसता बोलस हाऊ फोन वर

कस सांगू तुमले याना लफडाना पोबाटा

हुयी गया सारा गाव भर

ओ मना जी भाऊ

मना दाद्याले पिरेम

व्हयना ये बय

हाऊ घडी घडी कपडा

बद्लाये बय

मना दाद्याले पिरेम

व्हयना ये बय

तिना गल्ली मा चकरा

मारया बय

[संगीत]..

Also Read :अहिराणी खान्देशी गाणे 

Credit :
Artist sachin kumavat,radhika patil
Singer anna surwade
Lyrics sachin kumavat
Music sachin kumavat
directed sachin kumavat
recording sachin kumavat
editing sachin kumavat

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *