Bhagava Fadakala lyrics in Marathi and English-Shiv Jayanti Special

Bhagava Fadakala lyrics

Bhagava Fadakala lyrics is a marathi Shiv Jayanti Special song Creative Studio Production.

Shivaji Jayanti Special

Bhagava Fadakala lyrics in Marathi-Shiv Jayanti Special

जय भवानी….

जय शिवाजी….

महाराष्ट्राचा दिन सोन्याचा….

महाराष्ट्राचा दिन सोन्याचा

रवी उदय झाला

महाराष्ट्राचा दिन सोन्याचा

रवी उदय झाला

रवी उदय झाला

शिवनेरीवर ढोल नगाडा चौघडा वाजला

आमचा भगवा फडकला….

हे….

शिवनेरीवर ढोल नगाडा चौघडा वाजला

आमचा भगवा फडकला…

शिवनेरीवर ढोल नगाडा चौघडा वाजला

आमचा भगवा फडकला….

हे….

शिवनेरीवर ढोल नगाडा चौघडा वाजला

आमचा भगवा फडकला…

[संगीत]..

स्वर्णरुपी दिन जाहला

बाळ शिवबा जन्मास आला

रयतेचा वाणी झाला

भवानीचा आशीर्वाद त्याला

स्वर्णरुपी दिन जाहला

बाळ शिवबा जन्मास आला

रयतेचा वाणी झाला

भवानीचा आशीर्वाद त्याला

सह्याद्रीच्या कडेकपारी…..

सह्याद्रीच्या कडेकपारी

नाद दणाणला

सह्याद्रीच्या कडेकपारी

नाद दणाणला

नाद दणाणला

शिवनेरीवर ढोल नगाडा चौघडा वाजला

आमचा भगवा फडकला….

हे….

शिवनेरीवर ढोल नगाडा चौघडा वाजला

आमचा भगवा फडकला…

शिवनेरीवर ढोल नगाडा चौघडा वाजला

आमचा भगवा फडकला….

हे….

शिवनेरीवर ढोल नगाडा चौघडा वाजला

आमचा भगवा फडकला…

[संगीत]..

घोड्यावरी होऊनी स्वार

हाती लखलखती तलवार

कधी घेईना माघार

जणू शिवशंभू अवतार

घोड्यावरी होऊनी स्वार

हाती लखलखती तलवार

कधी घेईना माघार

जणू शिवशंभू अवतार

जय भवानी….

जय शिवाजी…..

जयघोष हा झाला

जय शिवाजी…..

जयघोष हा झाला

जयघोष हा झाला

शिवनेरीवर ढोल नगाडा चौघडा वाजला

आमचा भगवा फडकला….

हे….

शिवनेरीवर ढोल नगाडा चौघडा वाजला

आमचा भगवा फडकला…

शिवनेरीवर ढोल नगाडा चौघडा वाजला

आमचा भगवा फडकला….

हे….

शिवनेरीवर ढोल नगाडा चौघडा वाजला

आमचा भगवा फडकला…

[संगीत]..

Shivaji Jayanti Special

ठरला एकच असा हा राजा

होता मर्दानी छातीचा

वाघावानी दरारा त्याचा

थरकाप होई शत्रूचा

ठरला एकच असा हा राजा

होता मर्दानी छातीचा

वाघावानी दरारा त्याचा

थरकाप होई शत्रूचा

शिवरायाने पराक्रमाने

शिवरायाने पराक्रमाने

महाराष्ट्र घडविला

करू मुजरा त्या राजाला

शिवनेरीवर ढोल नगाडा चौघडा वाजला

आमचा भगवा फडकला….

हे….

शिवनेरीवर ढोल नगाडा चौघडा वाजला

आमचा भगवा फडकला…

महाराष्ट्राचा दिन सोन्याचा….

महाराष्ट्राचा दिन सोन्याचा

महाराष्ट्राचा दिन सोन्याचा

रवी उदय झाला

रवी उदय झाला

शिवनेरीवर ढोल नगाडा चौघडा वाजला

आमचा भगवा फडकला….

हे….

शिवनेरीवर ढोल नगाडा चौघडा वाजला

आमचा भगवा फडकला…

शिवनेरीवर ढोल नगाडा चौघडा वाजला

आमचा भगवा फडकला….

हे….

शिवनेरीवर ढोल नगाडा चौघडा वाजला

आमचा भगवा फडकला.

Singer Pankaj D Ghanekar, Prajakta Dhanawade
Lyrics Vikas Dhanawade
Music Pankaj D Ghanekar
compose Pankaj D Ghanekar

तुम्हाला हि गाणी आवडू शकतात

आरमुट्या By विनायक माली 

अंगार भंगार नाय र

नवीन व जुन्या गाण्यांचे बोल मराठी व इंग्रजी मध्ये वाचण्यासाठी उत्कृष्ट ठिकाण घेऊन आलोय. त्याच बरोबर मराठी उखाणे सुद्धा आम्ही ह्या वेबसाईट वर अपलोड करत असतो. नवीन उखाण्यांसाठी तुम्ही ह्या [marathiganelyrics.com] वेबसाईट वर येऊन भेट देऊ शकता.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *