तुझ्या गळ्यात licene बघून Tujhya galyat licene baghun Marathi and English lyrics | DINESH RANADE

  • by

तुझ्या गळ्यात licene बघून Tujhya galyat licene baghun Marathi and English lyrics | DINESH RANADE

 
 
 
गायक : दिनेश हेलोडे संगीत : अशोक वायंगणकर गीतकार : कमलेश गायकवा
 
तुझ्या गळ्यात licene बघून Tujhya galyat licene baghun | Marathi Lyrics
 डोळा माझं…

                                                    डोळा माझं, हाथ तुझा

दुसऱ्याच्या हाथात बघतोय ग 

 

डोळा माझं, हाथ तुझा 

दुसऱ्याच्या हाथात बघतोय ग

 

तुझ्या गळ्यात licene बघून राणी मन माझं दुखतंय ग 

तुझ्या गळ्यात licene बघून राणी मन माझं दुखतंय ग 

तुझ्या गळ्यात licene बघून राणी मन याच दुखतंय ग 

तुझ्या गळ्यात licene बघून राणी मन याच दुखतंय ग ..

 

लावून घेतली हळद तू
 गोऱ्या तुझ्या ग गालावर 
 
गोड बोलुनी घातलास घाव
 तू माझ्या दिलावर 
 
 
लावून घेतली हळद तू
 गोऱ्या तुझ्या ग गालावर 
 
गोड बोलुनी घातलास घाव
तू माझ्या दिलावर 
 
 
तरीही सुद्धा मन हे वेडी
 तुझ्याच साठी जगताय ग 
 
 
तरीही सुद्धा मन हे वेडी
 तुझ्याच साठी जगताय ग 
 

तुझ्या गळ्यात licene बघून राणी मन माझं दुखतंय ग 

तुझ्या गळ्यात licene बघून राणी मन माझं दुखतंय ग 

 

तुझ्या गळ्यात licene बघून राणी मन याच दुखतंय ग 

तुझ्या गळ्यात licene बघून राणी मन याच दुखतंय ग ..

 

साथ देईन साथ जाण भी 

वाडा मला तू केला ग 

पण अशीच काई होती मजबुरी तू धोका दिला ग 

 

साथ देईन साथ जाण भी 

वाडा मला तू केला ग 

पण अशीच काई होती मजबुरी तू धोका दिला ग 

 

देवाकडं 

मन हे माझं तुलाच मागताय ग 

त्या देवाकडं 

मन हे माझं तुलाच मागताय ग 

 

तुझ्या गळ्यात licene बघून राणी मन माझं दुखतंय ग  

तुझ्या गळ्यात licene बघून राणी मन माझं दुखतंय ग 

 

तुझ्या गळ्यात licene बघून राणी मन याच दुखतंय ग 

तुझ्या गळ्यात licene बघून राणी मन याच दुखतंय ग ..

 

प्रेम माझं होता खरा

 नाहीना तुला काळाला ग 

सांग आसा करून जणू

 काई तुला मिळालं ग 

 

प्रेम माझं होता खरा 

नाहीना तुला काळाला ग 

सांग आसा करून जणू

 काई तुला मिळालं ग 

 

बोलणं तुझं कमलेश च्या 

मनाला लागतंय ग 

बोलणं तुझं कमलेश च्या 

मनाला लागतंय ग 

 

तुझ्या गळ्यात licene बघून राणी मन माझं दुखतंय ग 

तुझ्या गळ्यात licene बघून राणी मन माझं दुखतंय ग 

 

तुझ्या गळ्यात licene बघून राणी मन याच दुखतंय ग 

तुझ्या गळ्यात licene बघून राणी मन याच दुखतंय ग ..

 

डोळा माझं…

 

डोळा माझं, हाथ तुझा 

दुसऱ्याच्या हाथात बघतोय ग 

 

डोळा माझं, हाथ तुझा 

दुसऱ्याच्या हाथात बघतोय ग 

 

तुझ्या गळ्यात licene बघून राणी मन माझं दुखतंय ग 

तुझ्या गळ्यात licene बघून राणी मन माझं दुखतंय ग 

 

तुझ्या गळ्यात licene बघून राणी मन याच दुखतंय ग 

तुझ्या गळ्यात licene बघून राणी मन याच दुखतंय ग .

तुझ्या गळ्यात licene बघून राणी मन याच दुखतंय ग 

तुझ्या गळ्यात licene बघून राणी मन याच दुखतंय ग .

 

तुझ्या गळ्यात licene बघून Tujhya galyat licene baghun | English Lyrics

dola majha…..

 

dola majha, haath tujha 

dusaryachya haatat bhagatoy ga

 

dola majha, haath tujha 

dusaryachya haatat bhagatoy ga

 

tujhya galyat licene baghun rani man majha dukhatay ga

tujhya galyat licene baghun rani man majha dukhatay ga

 

 

tujhya galyat licene baghun rani man yacha dukhatay ga

tujhya galyat licene baghun rani man yacha dukhatay ga..

 

lavun ghetali halad tu 

gorya tujhya ga galavar

god boluni ghatalas ghav

 tu majhya dilavar

 

lavun ghetali halad tu

 gorya tujhya ga galavar

 

god boluni ghatalas ghav

 tu majhya dilavar

 

tarihi suddha

 man he vedi 

tujhyach sathi jagatay ga

 

tarihi suddha

 man he vedi 

tujhyach sathi jagatay ga

 

tujhya galyat licene baghun rani man majha dukhatay ga

 

tujhya galyat licene baghun rani man majha dukhatay ga

 

 

tujhya galyat licene baghun rani man yacha dukhatay ga

 

tujhya galyat licene baghun rani man yacha dukhatay ga…

 

sath deyin sath jaan bhi

 vada mala tu kela ga

pn ashich kai hoti majburi

 tu dhoka dila ga 

sath deyin sath jaan bhi

 vada mala tu kela ga

pn ashich kai hoti majburi

 tu dhoka dila ga 

 

devakada man he majha

 tulach magatay ga

 

tya devakada man he majha 

tulach magatay ga

 

tujhya galyat licene baghun rani man majha dukhatay ga

 

tujhya galyat licene baghun rani man majha dukhatay ga

 

tujhya galyat licene baghun rani man yacha dukhatay ga

 

tujhya galyat licene baghun rani man yacha dukhatay ga…

 

 

prem majha hota khara

 nahina tula kalala ga

 

saang asa karun janu

 kai tula mialala ga

 

prem majha hota khara

 nahina tula kalala ga

 

saang asa karun janu

 kai tula mialala ga

 

bolana tujha kamalesh chya

 manala lagala ga

 

tujhya galyat licene baghun rani man majha dukhatay ga

 

tujhya galyat licene baghun rani man majha dukhatay ga

 

tujhya galyat licene baghun rani man yacha dukhatay ga

 

tujhya galyat licene baghun rani man yacha dukhatay ga…

 

dola majha,

dola majha

 haath tujha 

dusaryachya haatat bhagatoy ga

 

dola majha, haath tujha 

 

dusaryachya haatat bhagatoy ga

 

tujhya galyat licene baghun rani man majha dukhatay ga

 

tujhya galyat licene baghun rani man majha dukhatay ga

 

tujhya galyat licene baghun rani man yacha dukhatay ga

 

tujhya galyat licene baghun rani man yacha dukhatay ga…

 

tujhya galyat licene baghun rani man yacha dukhatay ga

 

tujhya galyat licene baghun rani man yacha dukhatay ga…

 

THANK YOU FOR VISITI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *